Spam Poison
Community

20 Years

Feeding spammers
since 2003

Persian

 

با تولیدکننده های اسپَم (ایمیل های مزاحم تبلیغاتی) مبارزه کنید.

با تولیدکننده های اسپَم (ایمیل های مزاحم تبلیغاتی) مبارزه کنید.

روباتهای وب (که به آنها کاوشگر و عنکبوت هم گفته می شود) برنامه هایی هستند که برای یافتن آدرسهای ایمیل، تمامی صفحات وب سایتها، وبلاگها و انجمن های وبی را تک به تک از طریق لینکهایشان جستجو میکنند.

اکنون می توانید با روبات های ایمیل یاب که تولیدکنندگان اسپم استفاده می کنند مبارزه کنید.

برای این کار فقط کافی است که در صفحه تان یک لینک به این صفحه قرار دهید. وقتی روباتها به صفحه شما برسند و لینکهای آن را جستجو کنند، به داخل این صفحه کشیده می شوند. برای ایجاد لینک از کد ساده زیر استفاده کنید:

 
متن: برای مبارزه با اسپَم اینجا کلیک کنید!

<a href="http://persian-1670332820.spampoison.com">برای مبارزه با اسپَم اینجا کلیک کنید!</a>

 
برچسب برای وبلاگ:

<a href="http://persian-1670332820.spampoison.com"><img src= "http://pics8.inxhost.com/images/sticker.gif" border="0" width="80" height="15"/></a>

 

روباتهای ایمیل یاب به محض ورود به این صفحه وارد یک حلقه بی پایان شده، فریب داده می شوند و هزاران آدرس ایمیل غیرواقعی که توسط سیستم بصورت تصادفی ساخته می شود را جمع آوری می کنند. در نتیجه بانک اطلاعاتی تولیدکننده اسپم بسیار آلوده و پر از آدرسهای ایمیل غیرواقعی می شود که عملاً سیستم کار آنها را مختل می کند.


با تشکر ویژه از گردانندگان وبلاگ دانشجویان ایرانی دانشگاههای بریتانیا که در ترجمه این صفحه به زبان فارسی به ما کمک کردند. برای دیدن سایت آنها به آدرس www.persianstudents.org مراجعه کنید.

 

 

 
Monitoring by
PRTG Network Monitor